انتخابی یورو 2020| ثبت پیروزی‌های خانگی برای اسپانیا و ایتالیا در گام نخست

رقابت‌های انتخابی یورو 2020 با پیروزی خانگی تیم‌های ملی اسپانیا و ایتالیا ادامه پیدا کرد.