فوتبال جهان| توقف برزیل مقابل پاناما در یک دیدار دوستانه

فوتبال جهان – سلسائو در دیداری دوستانه مقابل حریف نه چندان مطرح خود به تساوی رضایت داد.